RUDN University: collegegeld in 2019-2020

RUDN University is een van de grootste internationaal georiënteerde multidisciplinaire universiteiten in het land. De kosten van onderwijs in het academische jaar 2019-2020, zoals voorheen, zijn afhankelijk van de gekozen specialiteit, de vorm van training en het niveau van het diploma dat wordt behaald - bachelor-, specialisatie-, master- of postacademische studies.

Prijzen per faculteit

Peoples 'Friendship University of Russia behoort tot de prestigieuze universiteiten van het land en is een van de honderd beste instellingen voor hoger onderwijs ter wereld. De kosten van onderwijs erin kunnen niet laag zijn. Hoog, op het eerste gezicht, prijzen weerspiegelen de kwaliteit van de aangeboden educatieve diensten en het citaat van het RUDN Universitair diploma op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden met een diploma van een prestigieuze universiteit zijn gemakkelijker om de gewenste positie in te voeren. En voor getalenteerde studenten die zich tijdens hun studie hebben bewezen, kunnen werkgevers zelf interessante vacatures aanbieden.

Elke specialiteit heeft zijn eigen toelatingseisen en verschilt in prijs afhankelijk van de vorm van training. Voltijdstudenten krijgen meer onderwijs dan deeltijdstudenten. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat sommige gebieden niet in correspondentie voorzien.

In 2019-2020 worden aanvragers aangeboden om een ​​grote verscheidenheid aan specialiteiten van verschillende profielen te bestuderen. Elke toekomstige student zal voor zichzelf een interessante richting kunnen kiezen die het beste aansluit bij zijn mogelijkheden. De onderstaande tabellen tonen de meest populaire specialiteiten op verschillende gebieden met lopende prijzen voor één academiejaar.

Niet-gegradueerde en specialiteit

De studieperioden van bachelor en van specialiteiten zijn respectievelijk 4 en 5 jaar, volgens de goedgekeurde programma's aan de universiteit. Als gevolg hiervan ontvangen afgestudeerden diploma's van hoger onderwijs met de toewijzing van een bachelordiploma of specialistische kwalificatie.

specialiteitVorm van onderzoek: fulltime (O), fulltime (parttime), parttime (З)Prijs per jaar, duizend roebel

economisch

Buitenlandse regionale studiesoh310
Algemene cursusoh297,5
OZ141,5
afzetoh297,5

141,5

OZ
Human resources managementoh297,5
Productie managementoh297,5
Management van wetenschapintensieve industrieënoh297,5
advertentieOZ141,5
Douane bedrijfoh281,8
OZ130,5
w110
Boekhouding, analyse en auditoh297,5
Bedrijfseconomieoh297,5
Internationale economische relatiesoh297,5
Stadseconomieoh297,5
Projectanalyse en modellering in economieoh297,5
verzekeringoh297,5
Financiën en kredietOZ141,5

filologisch

journalistiekoh298
OZ137
w135,6
psychologieoh240
OZ108,5
taalwetenschapoh298
OZ137,5
w137,5
Reclame en public relationsoh302,5
OZ141,5
TVoh315
filologieoh240
OZ103,5
w103,5
Integratieve technologieën in praktische psychologieoh254,5
Psychologische begeleidingoh254,5
OZ106,5
Sociale psychologieOZ102
Beheer van zakelijke communicatieoh260,8
filologieoh240
OZ103,5
w103,5

Faculteit der Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen

Kunsten en geesteswetenschappenoh264
Euraziatische Studies: Rusland en aangrenzende regio'soh296,5
Buitenlandse regionale studies: China, het Arabische Oostenoh296,5
Het verhaaloh220
Internationale betrekkingenoh325
OZ210
filosofieoh210
Staats- en gemeentelijke overheidOZ188
PoliticologieOZ162
sociologieOZ156,5

Faculteit der Fysische, Wiskundige en Natuurwetenschappen

Bedrijfsinformaticaoh236,4
wiskundeoh236,4
Toegepaste informaticaoh264,8
fysicaoh264,8
chemieoh264,8
Fundamentele informatica en informatietechnologieoh236,4

ecologisch

Energie- en hulpbronbesparende processen in chemische technologie, petrochemie en biotechnologieoh264,8

medisch

verplegingoh264,8
apotheekoh264,8
stomatologieoh390
Medische zakenoh360

Hotelwezen en toerisme

Hotel bedrijfoh260,8
OZ130
serviceoh260,8
OZ130
toerismeoh260,8
OZ130

Vreemde talen

Theorie en methoden voor het onderwijzen van vreemde talen en culturenoh298
OZ137,5
vertalingoh298
OZ137,5
Onderwijspsychologieoh236,4

wettelijk

Internationaal rechtoh335
OZ188
jurisprudentieoh315
OZ157

Agrarische technologie

Aanpassing van de landbouwproductie aan meteotrope risico'soh264,8
OZ90
w89
Intensieve gewasbesparende gewastechnologieoh264,8
OZ90
w89
Gewasenteelttechnologieën in de tropen en subtropenoh264,8
OZ90
w89

Academie van techniek

architectuuroh256
Mijnenonderzoek306
ontwerpoh265
OZ147
nanoengineeringoh306
constructieoh264,8
OZ89
w87

Magistratuur

De masteropleiding omvat een meer diepgaande studie van de kennis die is opgedaan tijdens de opleiding aan de student of specialiteit. Om aan het masterprogramma deel te nemen, moet u een interdisciplinair examen afleggen. De trainingsduur is gemiddeld 2 jaar.

specialiteitVorm van onderzoek: fulltime (O), fulltime (parttime), parttime (З)Prijs per jaar, duizend roebel

economisch

Management (inclusief internationale marketing en management, projectmanagement)oh250
Economie (inclusief boekhouding, internationale handel, verzekeringen, enz.)oh250
Financiën en kredietoh250
HR managementoh250

filologisch

Russisch als vreemde taaloh254,5
OZ98,5
w98,5
Integratieve technologieën in praktische psychologieoh254,5
OZ
w
Psychologische begeleidingoh254,5
psychologieoh240
OZ108,5
Sociale psychologieOZ102
Reclame en public relationsoh302,5
OZ141,5
Beheer van zakelijke communicatieoh260,8
Literaire studiesoh245,5
Rusland - Europa: talen en culturenoh245,5
Russische taal en literatuur245,5
Russisch als vreemde taaloh245,5
OZ98,5
w98,5
Theoretische en toegepaste taalkundeoh245,5
taalwetenschapoh245,5
filologieoh245,5
OZ103,5
w103,5
Organisatie van informatieproductieoh245,5
Hedendaagse internationale journalistiekoh245,5
Organisatie van informatieproductieOZ103,5

Faculteit der Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen

Creatieve industrieën en cultureel managementoh284,1
Cultureel erfgoed: onderzoek en beheeroh284,1
Wereldgeschiedenis en massacommunicatieoh255
Binnenlandse geschiedenis van de XIX - begin van de eenentwintigste eeuwoh255
Geschiedenis en dialoog van culturenoh210
Moderne trends in de geschiedenis van Rusland en China: een vergelijkende benaderingoh210
Wereldwijde veiligheids- en ontwikkelingssamenwerkingoh286
Wereld politiekoh296

Faculteit der Fysische, Wiskundige en Natuurwetenschappen

Niet-lineaire analyse, optimalisatie en wiskundige modelleringoh245,5
Kansrekening en wiskundige statistiekoh245,5
Fundamentele en toegepaste fysicaoh284,1
Infocommunicatiebeheer en intelligente systemenoh245,5
Farmaceutische analyse bij de productie en kwaliteitscontrole van geneesmiddelenoh284,1
OZ93,5
Fundamentele en toegepaste chemieoh284,1

medisch

Gezondheidszorg managementw156,5

Biochemische technologieën en nanotechnologieën

Biochemische technologieën en nanotechnologieënoh221
OZ98,5
Innovatieve technologieën en nanotechnologieën in de geneeskunde, farmaceutica en biotechnologieoh276
Biofarmaceutische technologieën en farmaceutisch productiebeheeroh284,1
w150

Hotelwezen en toerisme

Interculturele communicatieoh248,5
Planning en ontwikkeling van toerismeoh278,5

Vreemde talen

Europese studies - Europese regio »oh254,5
Communicatietheorie en internationale public relationsoh254,5
Gelijktijdige vertalingoh254,5
Russisch als vreemde taaloh254,5
OZ98,5
w98,5

wettelijk

Vertaler in het systeem van openbare diensten en instellingenoh254,5
Schriftelijke en mondelinge juridische vertalingoh230
Bestuursrechtoh255
Civiel proces, arbitrageprocesoh255
Bedrijfsadvocaatoh255
Internationaal rechtoh280
Forensische activiteiten bij wetshandhavingoh255

Agrarische technologie

agrobiotechnologieoh284,1
w89
Geïntegreerde gewasbeschermingoh284,1
w89
Veterinaire expertiseoh284,1
w99
Moderne landschapsarchitectuur284,1
w95
Technologieën van geodetische en kadastrale werkenoh329,3
OZ99
w95

Academie van techniek

architectuuroh284
OZ130
Innovatieve technologieën bij het zoeken en exploreren van olie en gasoh284
Industriële automatiseringstechnologieënoh284,1

Graduate school

Na succesvolle afronding van postdoctorale studies en verdediging van het proefschrift, wordt de student de graad van kandidaat van wetenschappen toegekend. In de toekomst kan hij blijven werken op wetenschappelijk gebied, lesgeven aan de universiteit of deelnemen aan andere activiteiten die hoge kwalificaties vereisen.

specialiteitVorm van onderzoek: fulltime (O), fulltime (parttime), parttime (З)Prijs per jaar, duizend roebel

economisch

beheeroh240
w120
Financiën, geldcirculatie en kredietoh240
w120
Economische theorieoh240
w120

filologisch

journalistiekoh312,1
Internationale journalistiekoh405,730

Faculteit der Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen

Algemene geschiedenis (oude wereld, middeleeuwen, recente geschiedenis)oh312,1
Geschiedenis van internationale betrekkingen en buitenlands beleid: internationale betrekkingenoh405,7
w202,8
Binnenlandse geschiedenisoh238,7
Politieke instellingen, processen en technologieënoh312,1
w156
Sociology of Managementoh312,1
Geschiedenis van de filosofieoh312,1

Faculteit der Fysische, Wiskundige en Natuurwetenschappen

Theoretische grondslagen van de informaticaoh319,2
Computationele wiskundeoh312,1
Materiële, complexe en functionele analyseoh405,7
Radiofizikaoh247,5
Anorganische chemieoh319,2
Organische chemieoh245,5

medisch

Farmaceutische organisatieoh319,2
w159,6
Sociale en administratieve apotheekoh414,9
Farmaceutische chemie, farmacognosieoh247,5
Biochemische technologieën en nanotechnologieën
biotechnologieoh247,5

Vreemde talen

Algemene pedagogiek, geschiedenis van pedagogiek en onderwijsoh312
w156
Theorie en methoden van training en opleidingoh312
w156

wettelijk

Bestuursrecht; administratief procesoh312,1
w156
Civiel proces; arbitrageprocesoh240
w120
Internationaal recht. Europese wetoh240
w120

Agrarische technologie

geneticaoh319
Plantenfysiologie en biochemieoh319
Veterinaire Microbiologieoh319
w159
Algemene landbouw, plantaardige productieoh319
w159

Academie van techniek

geotechniekoh343
w171
Technologie en apparatuur voor mechanische en fysisch-technische verwerkingoh319
w159
Hydrotechnische constructieoh319
w159

Laat Een Reactie Achter