Voorspellingen

 • Astrologen voorspelling voor 2020 voor Rusland

  De voorspelling van astrologen voor 2020 voor Rusland zal het mogelijk maken om het gordijn van toekomstige veranderingen in het leven van het land te openen. Ondanks het feit dat astrologie is gebaseerd op wiskundige berekeningen, zijn mensen bezig met het interpreteren van de posities van hemellichamen. De resultaten van hun werk kunnen subjectief van aard zijn en aanzienlijk van elkaar verschillen. ...
 • Wolf Messing voorspellingen voor 2020

  Wolf Messing, de grootste telepaat en waarzegger van zijn tijd, liet vele voorspellingen voor het komende jaar 2020. In verband met de verergerde situatie op de financiële markt en de wereldarena is dergelijke informatie niet alleen van belang voor politici en zakenmensen die om financieel welzijn en carrière geven, maar ook voor gewone mensen die dromen van stabiliteit en welvaart in hun land. ...
 • Voorspellingen van Nostradamus voor 2020 voor Rusland

  Wat waarschuwen de inwoners van Rusland voor de voorspellingen van Nostradamus voor 2020? Het is heel moeilijk om kwatrijnen te interpreteren - de ziener geloofde dat informatie over de toekomst niet voor iedereen bedoeld was. Veel poëtische voorspellingen zijn echter al ontcijferd. Profetieën voor Rusland Volgens de profetieën van Nostradamus is er in 2020 een mogelijkheid om een ​​alliantie te vormen tussen India, China, Groot-Brittannië en Rusland. ...
 • Voorspellingen voor Oekraïne voor 2020

  Voorspellingen en profetieën worden in de 21ste eeuw niet minder beluisterd dan in de oudheid. De geschiedenis heeft aangetoond dat veel visioenen van helderzienden voorbestemd waren om met verbazingwekkende nauwkeurigheid uit te komen. Voor inwoners van Oekraïne is de voorspelling voor de nabije toekomst vooral belangrijk. In de hoop op een vreedzame en gelukkige tijd zijn Oekraïners geïnteresseerd in voorspellingen voor 2020. ...
 • Voorspellingen van de Matrona van Moskou voor 2020

  De grote genezer Matrona van Moskou bezat een sterk vooruitziend geschenk. Ze schreef echter geen boeken of hield geen dagboeken bij. Alle uitspraken van de heilige worden gezien door ooggetuigen die het geluk hadden haar te ontmoeten. De woorden die moeder aan haar nakomelingen wijdde, zijn grondig verzadigd met geloof, maar niet iedereen begrijpt het. ...
 • Psychische voorspellingen voor 2020

  Het voorspellen van de toekomst van wereldmachten is een ondankbare taak. Alleen moedigen, zelfverzekerd in hun capaciteiten en capaciteiten, helderzienden besluiten om over hun visies met het grote publiek te praten. Veel zieners spraken over de toekomstige ontwikkelingstrajecten van Rusland. Sommige voorspellingen zijn nooit uitgekomen, andere zijn met verbazingwekkende nauwkeurigheid uitgekomen. ...
 • Profetieën over Rusland en de wereld in 2019-2020

  We willen allemaal geloven dat in de nabije toekomst de wereld vriendelijker zal worden, de oorlog zal eindigen, mensen niets nodig hebben, maar de profetieën over Rusland en de wereld voor 2019-2020 wekken nog geen hoop op een keerpunt. Niettemin is het de moeite waard om te luisteren naar degenen die de gave van helderziendheid bezaten en wier voorspellingen al zijn uitgekomen. ...
 • Wat wacht Oekraïne in 2020

  Vanwege de instabiliteit van de situatie in Oekraïne is het nu moeilijk te voorspellen hoe de gebeurtenissen zich in 2020 zullen ontwikkelen. De meningen van experts over de nabije toekomst van het land verschillen, hoewel de meesten geneigd zijn te geloven dat de staat nog steeds een reeks tests en een moeilijk pad naar succes moet doorstaan. Economische ontwikkeling, binnenlandse en buitenlandse beleidstrends kunnen aanzienlijk veranderen na de presidentsverkiezingen, die in 2019 worden gehouden. ...
 • Wang: voorspellingen voor 2020

  De voorspellingen van Vanga voor 2020 zijn al van groot belang. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de profetieën van de afgelopen jaren grotendeels zijn uitgekomen en mensen graag willen weten wat hen te wachten staat? Zal de inheemse staat floreren, zal de derde wereldoorlog komen? Laten we proberen alle voorspellingen van de beroemde Bulgaarse ziener te stroomlijnen en alleen de voorspellingen te selecteren die in 2020 moeten worden verwacht. ...
 • Komt er een einde aan de wereld in 2020?

  Een ander horrorverhaal over de vraag of er een einde komt aan de wereld in 2020 heeft zijn wortels in Isaac Newton. De grote natuurkundige benaderde deze vraag vanuit een wetenschappelijk oogpunt en berekende wiskundig de voorspellingen van Johannes de Theoloog. Volgens andere bronnen sprak de wetenschapper over het jaar 2060, waarvan het begin niet zo snel zal zijn. ...
 • Voorspellingen over Rusland voor 2018-2020

  Sinds de oudheid zijn er mensen met de gave van waarzeggerij. Atheïsten zagen ze als valsspelers en geloofden de profetieën niet. Maar de voorspellingen van sommigen van hen kwamen met ongelooflijke nauwkeurigheid uit. Tot op de dag van vandaag is de situatie ongewijzigd gebleven. Nu zijn er helderzienden die veel leugens zijn tegengekomen. En slechts enkelen hebben de hele wereld bewezen dat ze de toekomst kunnen zien. ...
 • Voorspellingen over Rusland voor 2018 - 2020. Potter Pangea

  In onze onvoorspelbare tijd zijn veel landgenoten geïnteresseerd in het lot van hun vaderland. Om dit te doen, maken ze niet alleen kennis met de voorspellingen van analisten, maar besteden ze ook aandacht aan de voorspellingen over Rusland voor 2018-2020 door beroemde astrologen en helderzienden. Het kennen van je toekomst inspireert hoop en geeft vertrouwen in de acties van vandaag. ...
 • Voorspellingen van Paisius van Athos voor 2020 voor Rusland en de wereld

  Leven in tijden van verandering en economische instabiliteit, is het moeilijk om alleen op onszelf te vertrouwen. Natuurlijke, technologische veranderingen, de wereldwijde crisis, valuta-veranderingen worden weerspiegeld in het interne evenwicht en de plannen van mensen. Gebrek aan vertrouwen leidt tot een andere perceptie van wat er gebeurt, beïnvloedt het welzijn en het gedrag van Russen. ...
 • Voorspellingen van de Matrona van Moskou voor 2020 voor Rusland en de wereld

  De toekomst is een deur gesloten voor de mensheid, die we proberen te openen om meer te weten te komen over aankomende gebeurtenissen. De honger naar kennis houdt ons nergens tegen: buitenzintuiglijke waarneming, bovennatuurlijke vermogens van mensen, magie. Maar in de geschiedenis van de mensheid zijn er personen die zonder materieel gewin de toekomst profeteerden en de mensen probeerden te beschermen tegen kwaad en oorlogen. ...
 • Wolf Messing voorspellingen voor 2020 voor Rusland en de wereld

  Wolf Messing is een man met de gave van de voorzienigheid, die erin slaagde de dood van zijn eigen vrouw te voorspellen, de exacte datum van zijn overlijden, de ineenstorting van de USSR en andere belangrijke gebeurtenissen aangeeft, niet alleen voor Rusland, maar voor de hele wereld. Zijn berichten aan tijdgenoten worden nog steeds geïnterpreteerd, waarbij nuttige informatie wordt verwijderd. ...
 • Voorspellingen van Vera Lyon voor 2020 voor Rusland en de wereld

  Mensen proberen in de toekomst te kijken en worden gek. Waarzeggers en helderzienden voldoen vaak niet aan onze verwachtingen, omdat ze proberen te inspireren wat we willen horen. Deze praktijk is vrij gebruikelijk onder beginnende experts en pseudo-magiërs. Ze kunnen geen exacte gebeurtenissen voorspellen en profeteren altijd met behulp van wazige feiten en analyseren het verleden. ...
 • Voorspellingen van Nostradamus voor 2020 voor Rusland en de wereld

  Gezien het feit dat 2020 een schrikkeljaar is (het was in zulke periodes dat er in veel landen dramatische veranderingen plaatsvonden), zeggen wetenschappers dat het veel verrassingen zal brengen, vooral voor de landen in het zuidoosten. Wie is Nostradamus, waar moet Rusland zich op voorbereiden in 2020, de nieuwste voorspellingen en waarom niet alle profetieën uitkomen - lees hierover in ons artikel. ...
 • Voorspellingen voor 2020 voor Oekraïne

  De situatie in het oosten van Oekraïne is een onderwerp van discussie geworden onder politici, journalisten, publieke figuren, activisten. Mensen die gevangen zijn genomen door omstandigheden, blijven plannen maken voor de toekomst, ondanks alle angsten en risico's. Economische destabilisatie, gebrek aan vertrouwen in de toekomst, verwende relaties met Rusland worden een gelegenheid voor de ervaringen van gewone burgers van het land. ...
 • Komt er in 2020 een oorlog in Rusland?

  De afgelopen jaren is de positie van Rusland in de internationale arena verslechterd. Amerikaanse agressie is zo uitgesproken geworden dat de meeste experts en politici het uitbreken van vijandelijkheden niet uitsluiten. Komt er in Rusland een oorlog in 2020 - een dringende vraag, waarvan het antwoord moeilijk te geven is. ...
 • Komt er een 3e wereldoorlog in 2019-2020

  De kwestie van het begin van de derde wereldoorlog is niet alleen interessant voor politici, journalisten, experts, maar ook voor paranormaal begaafden. Veel helderzienden gaven hun voorspellingen over de economische stabiliteit en vriendschap van landen. Zelfs Vanga probeerde tijdens haar leven de geheimen van relaties tussen verschillende staten bloot te leggen. Het laatste nieuws op het wereldtoneel doet ons nadenken over de huidige situatie, de scherpe hoeken beoordelen en voorspellen waartoe dergelijke omstandigheden zullen leiden. ...